พ่อค้าขอเปลี่ยนเบอร์ครับ

พ่อค้าขอเปลี่ยนเบอร์ในการติดต่อครับ 
ตามรูปด้านล่างเลยครับ