Suspenders หรือ สายเอี๊ยม คืออะไร

Suspenders หรือ สายเอี๊ยม คืออะไร 
Tag : เอี๊ยม,สายเอี๊ยม,ขายสายเอี๊ยม,ขายSuspenders,suspenders,เอี้ยม,สายเอี้ยม,สายเอี๊ยมหนัง,สายเอี๊ยมผู้ชาย,สายเอี๊ยมผู้หญิง,สายเอี๊ยมแฟชั่น,suspendersขาย,eiamshop,ขายสายเอี๊ยม
Tag : เอี๊ยม,สายเอี๊ยม,ขายสายเอี๊ยม,ขายSuspenders,suspenders,เอี้ยม,สายเอี้ยม,สายเอี๊ยมหนัง,สายเอี๊ยมผู้ชาย,สายเอี๊ยมผู้หญิง,สายเอี๊ยมแฟชั่น,suspendersขาย,eiamshop,ขายสายเอี๊ยม
Suspenders หรือ สายเอี๊ยม เป็นสายผ้า ยางยืด หรือสายหนังก็ได้ มีหน้าที่จะช่วยให้กางเกงยังคงอยู่ไว้ไม่หลุด (ในอดีตยังไม่มีเข็มขัด) แต่ในปัจจุบันกลับนำมาให้ประโยชน์ในด้านการแต่งตัวตามแฟชั่นแทนมากกว่าการคำนึงถึงประโยชน์ของสายเอี๊ยม ซึ่งทำให้ปัจจุบันได้มีการออกแบบสายเอี๊ยมให้มีความสวยงานและทันสมัย ตามสมัยนิยมมากขึ้น
Tag : เอี๊ยม,สายเอี๊ยม,ขายสายเอี๊ยม,ขายSuspenders,suspenders,เอี้ยม,สายเอี้ยม,สายเอี๊ยมหนัง,สายเอี๊ยมผู้ชาย,สายเอี๊ยมผู้หญิง,สายเอี๊ยมแฟชั่น,suspendersขาย,eiamshop,ขายสายเอี๊ยม
Suspenders หรือ สายเอี๊ยม ได้ใช้มานานถึง 300 ปีโดยประมาณ แต่เมื่อปี ค.ศ. 1822 Albert Thurston ได้มีการพัฒนาสายเอี๊ยม (Suspenders) ให้มีความทันสมัย จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลาขณะนั้นจนมาถึงช่วงยุคกลางปี ค.ศ. 1900 ได้รับอิทพลจากเข็มขัดเข้ามาแทนที่
Tag : เอี๊ยม,สายเอี๊ยม,ขายสายเอี๊ยม,ขายSuspenders,suspenders,เอี้ยม,สายเอี้ยม,สายเอี๊ยมหนัง,สายเอี๊ยมผู้ชาย,สายเอี๊ยมผู้หญิง,สายเอี๊ยมแฟชั่น,suspendersขาย,eiamshop,ขายสายเอี๊ยม
Reference : แปลมาจาก Wikipedia
Tag : เอี๊ยม,สายเอี๊ยม,ขายสายเอี๊ยม,ขายSuspenders,suspenders,เอี้ยม,สายเอี้ยม,สายเอี๊ยมหนัง,สายเอี๊ยมผู้ชาย,สายเอี๊ยมผู้หญิง,สายเอี๊ยมแฟชั่น,suspendersขาย,eiamshop,ขายสายเอี๊ยม
Tag : เอี๊ยม,สายเอี๊ยม,Suspenders,เอี้ยม,สายเอี้ยม,สายเอี๊ยมหนัง,สายเอี๊ยมผู้ชาย,สายเอี๊ยมผู้หญิง